Husdjursgruppen

Springtur 1Husdjursutskottets huvuduppgift var att vara en träffpunkt för djurälskare på skolan. Vi såg till att alla fick ta lärdom av varandra och våra erfarenheter kring olika djurarter. Genom oss kunde man även lätt få tag på/erbjuda djurvakt vid t.ex. studiebesök m.m.

Vi anordnade allt ifrån hundpromenader varje vecka och löpturer till diskussionskvällar. Vår ambition var även att hyra in externa föreläsare/clinics inom området djur och djurträning om intresse fanns. Bland annat Viltrehabiliterinkursen och D9 – grundkurs i läkemedelsanvändning hos djur.

______________________________________________________________

Annonser