Mediautskottet

Mediautskottet uppdaterade den här bloggen tillsammans med PR. Arbetade även för att underlätta kommunikationen mellan studenter, blivande studenter och kåren.

3

Annonser