Utskotten

I Skara studentkår fanns flera utskott som arbetade för att tiden som student skulle bli lite roligare och lite bättre. Det är tack vare utskottens arbete som studenter kunnat gå på puben, gå på kårens sittningar, spela innebandy och mycket mer!

Tack till: Aktivitetsutskottet, Festmästeriet, Husdjursgruppen, Internationella utskottet, Mediautskottet, Pubutskottet och Studiebevakningsutskottet.

Annonser