Studiebevakningsutskottet

Skara studentkårs studiebevakningsutskott arbetade aktivt med att tillvarata studenternas intressen i alla frågor som berörde utbildningarna på campus. Studiebevakningsutskottet bestod av representanter från alla klasserna som Kåren studiebevakade för och de träffades regelbundet och diskuterade det senaste kurserna, miljön på campus och andra aktuella frågor. Vi såg även till att ha kårrepresentanter högre upp i beslutsordningen och var närvarande vid programnämnder och fakultetsmöten där vi såg till att studenternas åsikter alltid blev hörda.

5

Annonser